Jørn UhrenholtJeg arbejder med bæredygtighed 24-7 og betegner mig selv som bæredygtig leder.

Bæredygtigheden går dels på det personlige, det organisatoriske og det globale plan. Når jeg er i opgave handler det om arbejdet med mit projektteam, med hele organisationen, såvel som det større globale plan. Det er nødvendigt at tænke langsigtet, overveje valg grundigt og arbejde med gennemsigtighed, åbenhed og klarhed.

Du kan læse mere om mine løste opgaver her.

Bæredygtig ledelse handler bl.a. om at vi skal se på, hvordan vi leder på en måde, så vi undgår mange af de sygdomsfaktorer, der i højere og højere grad præger arbejdspladserne. Der er mange flere end jeg her nævner, men især stress, pres, kontrol, afhængighed, frustrationer, medarbejderflugt, depression, hovedpine og afmagt er efterhånden blevet hverdag.

Bæredygtig ledelse er er indefra-ud disciplin. Som konsulent forsøger jeg at skabe gode klare rammer omkring mit arbejde. Og det er som regel sjovt at være med. Der er endnu ingen kolleger i mine projekter, der har måttet sige fra pga. stress eller overbelastning. Jeg anser den menneskelige bæredygtighed, som et ufravigeligt krav, før jeg går ind i en opgave.

Bæredygtighed er for mig den eneste måde at fremtidssikre en økonomisk sund organisation og verden.