Mediamodifier / Pixabay

“Man skal kunne lede sig selv, før man kan lede andre”

Foredraget er rettet mod organisationer og virksomheder, der arbejder med Bæredygtig Ledelse – indefra og ud.

Bæredygtigt Lederskab handler om “At kunne lede sig selv, før man kan lede andre”. Der er en næsten Kopernikansk Revolution igang i forretningslivet lige nu. Med søsættelsen af FNs17 verdensmål er det tilsyneladende gået op for mange virksomheder, at de ikke længere er centrum i det økonomiske univers, hvor de uden omkostninger kan gøre som det passer dem.

Bæredygtigt Lederskab kræver at vi opfinder en ny ledelses-stil. Et lederskab der peger direkte på den enkelte medansvarlige og reflekterende leder. En indefra-ud faglig disciplin.

Et lederskab, der kræver at lederen står med integritet og kender sit JA og NEJ. Men hvordan finder lederen ud af om hun skal sige ja eller sætte de høje hæle i? Det handler om at lede sig selv.

Igennem oplægget præsenteres Det Autonome Nervesystem, Ledelse-med-hjertet trekanten og JA/NEJ ledelse.