Hvorfor Agil IT-udvikling ikke virker…

Eller hva?

Læste en artikel af Stuart Hamilton på LinkedIn, hvor han påstår at Agil udvikling ikke virker, fordi vi jo nok kan forstå at deadlines er nødvendige og at nødvendigheden af ledelse og budgetter og aftaler betyder at vi kun kan bruge Agil it-udvikling i meget afgrænsede It-projekter.

stevepb / Pixabay

Heh – det er lidt ligesom at påstå at korte bukser ikke er den rette påklædning, fordi det er for koldt udenfor… Der er jo ingenting i vejen med påklædningen – de facto – korte bukser er en fed påklædning (selvom det indrømmet er en anden oplevelse om sommeren, end det er om vinteren).

Det samme gælder for Agil udvikling. Det er de præmisser Agil udvikling sættes ind i, der er forkerte.

Agil IT-udvikling virker – simpelthen fordi det afspejler verden som den er. Vandfald virker ikke – fordi den forsøger at forudsige fremtiden.

Og det er ingen – så vidt jeg ved – lykkedes med endnu… selvom mange virksomhedsledelser forsøger. Fra min kontorstol bliver jeg dog mere og mere i tvivl om snitfladerne mellem religion og virksomhedsledelse. Måske er vækst-kirken det nye sort?

“Jamen Jørn – det er jo de betingelser vi lever under – deadlines, budgetter, mål, retning!”

Ja, det er det vel – hvis vi vil det…. Det nuværende ledelsesparadigme hviler på falske principper om vækst, silotankegange og at “alt andet er lige”. Og sætter vi ikke spørgmål ved den tankegang – ender vi der hvor vi er i dag – med at skulle understøtte krav, som vi under ingen omstændigheder kan honorere. Sætter vi en velfungerende metode ind i urealistiske rammer – vil det fejle. Ja, naturligvis. Er det metoden eller de urealistiske rammer, der her er problemet?

Forestil dig at jeg af min direktion har fået at vide at jeg skal forudsige temperaturen udenfor de næste 6 måneder: “Det er 7 gr. i morgen”, siger jeg måske. Og dagen efter måler jeg temperaturen: Nej, det var 4 gr. Doh!

Jeg retter businesscasen til igen med et nyt gæt “I morgen er det 5 gr.” Dagen efter er temperaturen steget til 9 gr. Jeg retter businesscasen endnu engang – denne gang til 10 gr. dagen efter. Men endnu engang fejler jeg, for nu er temperaturen faldet til 2 gr. Og sådan fortsætter jeg måned efter måned.

Det er givet at jeg på et tidspunkt vil kunne forudsige temperaturen dagen efter – men det vil mere være rent held – end faktisk viden. Det samme er gældende for den måde vi leder virksomheder på i dag. Vi tror på en illusion om at vi kan forudsige næste budgetår eller de næste 3 måneder i en IT-organisation – men fakta viser at det ikke kan lade sig gøre. Og det eneste vi kan er at tilrette og prøve igen. De fleste ledere gentager så denne håbløse adfærd igen og igen – indtil vi er færdige og i bagklogskabens ulideligt klare lys, kan se hvor vi gættede forkert.

Resultatet er åbenlyst: brudte deadlines, stress, sygdomme, kannibalisering af ressourcer, fejl der opdages for sent, frustrationer og generelt at spilde tiden på at forklare det uforklarlige…

“Jamen Jørn – vi skal jo tjene penge for at kunne overleve og betale din løn!”

Ja, det skal vi. Men det at “tjene penge” er jeg sikker på ikke har meget med vandfaldsmetoden at gøre (eller andre IT-projektledelsesmodeller).

Mit indtryk er at IT projekter lykkes – på trods af, ikke på grund af – urimelige rammer, fordi de mennesker der deltager i dem kompenserer for “det, som planerne, budgetterne og direktionen ikke kan finde ud af at kvantificere i et excel-ark”.

Joseph Bragdon skriver i sin bog “Companies That Mimic Life” at de virksomheder, som efterligner verden som den er – livet som det fremstår – tjener styrtende med penge.

Det giver mening:

At betragte verden som den er, og handle ud fra sande præmisser som vi med stor sandsynlighed kan stole på.

Og det er netop det som Agil It-udvikling gør.

Så Stuart min ven – tilbage til skrivebordet og start forfra…

Kærlig hilsen

Jørn