Læser i Luisi og Capra’s bog ”Liv, System, Helhed” om kompleksitet og forandringer:

LaughingRaven / Pixabay

”Denne dobbelte udfordring – det moderne erhvervsmiljøs kompleksitet og dets behov for at blive økologisk bæredygtig – er påtrængende og virkelig, og de senere års omfattende diskussioner om organisatoriske forandringer eller ”forandringsledelse” er helt rimelige. Men trods disse omfattende diskussioner og en del anekdotisk evidens for vellykkede forsøg på at ændre erhvervsorganisationer ser det samlede resultat ud til at være temmelig ringe. I de seneste undersøgelser, har administrerende direktører (chief executive officers, CEOs) igen og igen rapporteret, at deres indsats på det organisatoriske forandringsplan ikke har givet de ønskede resultater. I stedet for at lede nye organisationer endte de med at lede de uønskede bivirkninger af deres indsats.

Fra et systemisk synspunkt er det åbenlyst, at en af hovedforhindringerne for organisationsmæssige forandringer i dag er erhvervsledernes – som oftest ubevidste – accept af den mekaniske tilgang til ledelse. Den klassiske ledelsesteoris principper er så dybt forankret i vores tænkning omkring organisering af arbejdet, at de fleste ledere næsten reflektorisk udformer formelle strukturer forbundet af tydelige kommunikationslinier, koordinering og kontrol”

At lede sig selv

Det er åbenlyst for mig, at ovenstående beskrivelse er særdeles udbredt på de danske ledelsesgange. Jeg har selv på nært hold, igen og igen, oplevet hvordan den ene organisationsændring efter den anden afløste hinanden. Ofte mere eller mindre bevidstløst. Uden anden effekt end en kortvarig forvirring, og ikke mindst et pusterum til ledelsen – for nu gør vi jo noget!

Men det er altså heller ikke nemt. Hvis vi skal lede andre, skal vi kunne lede os selv. Og selv den største, dyreste og bedste direktør, er jo også kun et menneske. Et menneske der kender sig selv ligeså godt – og dårligt – som alle vi andre.

Jeg tror, at vi først bliver nødt til at se indad, hvis vi vil forandre noget. For at forandre vores organisationer skal vi forandre os selv først. Hvis ikke vi gør det, gentager vi bare de samme gamle fejl, og risikerer at gøre tingene værre end de er.

På konferencen ”Bæredygtigt Skandinavisk Lederskab” d. 13-16 November 2016 i Århus, kan du høre om, hvordan du kan hjælpe din organisation over mod mere bæredygtighed. Og JA, vi taler også om ”Den indre bæredygtighed”.

Læs mere her: www.sustainablecocreation.org